Adelmo C from Fresno 12,193.30 winner

Adelmo C

Fresno